Materská škola: Ľudovíta Fullu 1689/43, 96001 Zvolen

IČO: 37949667

Zodpovedná: Mgr. Axmannová Tatiana – riaditeľka školy

Mgr. Drobová Milena – poverená zastupovaním riaditeľky

Spodniaková Anna – vedúca školskej stravovne

Tóthová Andrea – hospodárka materskej školy

 

Druh zariadenia: Materská škola s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou

Prevádzka: 06.00 – 16.45 hod.

Kontakt: t.č. 045/5362401, axik@centrum.sk