• Adamko hravo, zdravo - multimediálny projekt podpory zdravia
 • Zdravá škola - projekt na podporu zdravia
 • Evička nám ochorela - zdravotnícky projekt
 • Deň Zeme - environmentálny projekt
 • Čisté zúbky - celoštátny zdravotnícky projekt
 • Veselé zúbky - dni veselých zúbkov, správna starostlivosť o zúbky, vyhotovenie maskotov z obalov od rôznych produktov ústnej hygieny
 • Bezpečnosť na ceste - motivovanie detí k bezpečnosti na ceste, mobilné dopravné ihrisko
 • Včielka Želka - protidrogová výchova
 • Projekt „Zelená škola“
 • Zelený svet - prehlbovanie vzťahu k prírode a životnému prostrediu budovaním návykov a zručností v umeleckom prejave
 • Ľudové tradície a zvyky ( regionálna výchova) - folklórne pásma
 • Spevácka ľudová súťaž Čížiček
 • Beseda s mestským policajtom - Osvojenie si základných návykov správania sa v rôznych dopravných situáciách, výchova k dopravnej disciplíne
 • Poznaj svoje mesto Zvolen
 • Vráťme knihy do škôl - vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám
 • Hipoterapia - správne držanie tela a chrbtice, správne dýchanie, čas trávený s koníkmi
 • Projekt MAČKA - cielené ozdravné cviky zamerané na chrbticu a správne držanie tela
 • Projekt - Farebný svet maliara Bodku - Svet umenia v SNG, Zvolenský zámok
 • Cvičme pre radosť - cvičenie detí na námestí SNP, Zvolen
 • Hvezdáreň a Planetárium Žiar nad Hronom - poznatky z astronómie
 • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
 • Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene - krása a múdrosť kníh
 • Letisko Sliač - poznatky o lietadlách, leteckej doprave
 • Literárna súťaž v prednese poézie a prózy detí zo ZVOLENSKÝCH MŠ
 • Bezplatné skríningové vyšetrenie okuliarových chýb u detí v MŠ
 • Seminár LaBáK - vedenie detí k prirodzenému objavovaniu, spoznávaniu a pozitívnemu vzťahu k prírodným vedám
 • Škola v prírode - Krpáčovo
 • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - priblíženie tejto témy deťom pomocou výtvarných techník
 • Dajme spolu gól - projekt SFZ, popularizovanie futbalu, osvojenie si základných pohybových návykov, motivovanie k športu
 • Plavecký výcvik - odbúranie a prekonanie strachu z vody
 • Ovocie, zelenina, kvety - Okresná výstava
 • Zimné korčuľovanie - otužovanie a podpora imunitného systému, stimulácia dýchacieho aparátu, priaznivo pôsobí pri alergiách
 • Ratoliesky - regionálna výchova - folklórne pásma
 • Deň športu na námestí s MFK Lokomotíva Zvolen - cvičenia zamerané na technickú prácu s loptou, obratnosť, zdatnosť v hre
 • SAFARI - detská herňa s množstvom pútavých atrakcií 
 • Strom života - STROMÁČIK - environmentálny elektronický časopis s množstvom súťaží
 • TAJOMSTVÁ ŽELEZNICE - podporovanie detí predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní, vytvorenie povedomia o vlakoch a ich technických osobitostiach
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •