SEPTEMBER:

 • Cvičenie vo FITNESS PARKU - Lanice
 • Kolobežková súťaž detí
 • 26.9.2017 Divadelné predstavenie - Malí huncúti
 • 28.9.2017 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Cvičme pre radosť - cvičenie detí z materských škôl na Námestí SNP
 • Jesenná turistická vychádzka

OKTÓBER:

 • 2.10.2017 Logopedická depistáž
 • Safari - detská herňa s množstvom pútavých atrakcií
 • 12 - 13.10.2017 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
 • 28.9. - 5.10.2017 Plavecký výcvik, hotel Tenis, IV. trieda
 • 6.10. - 13.10.2017 Plavecký výcvik, hotel Tenis, V. trieda
 • 18.10.2017 Fotografovanie detí
 • 19.10.2017 Divadelné predstavenie
 • 20.10.2017 Mobilné Planetárium
 • MAČKA 2017 - ozdravné cvičenia zamerané na chrbticu a pohybový aparát
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Do školy s jablkom
 • Jesenná turistická vychádzka

NOVEMBER:

 • 2.11.2017 Beseda s mestským policajtom - dopravná výchova
 • Divadelné predstavenie 
 • Cvičenie - rodičia a deti
 • Šarkaniáda
 • MAČKA 2017 - ozdravné cvičenia zamerané na chrbticu a pohybový aparát
 • Dajme spolu gól 2017
 • 24.11.2017 Koncert - Kamarátka pesnička
 • 30.11.2017 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Jesenná turistická vychádzka

DECEMBER:

 • 7.12.2017 Mikuláš
 • Javor - jarmok tradičných ľudových remesiel na SOŠ DREVÁRSKEJ vo Zvolene
 • Vianoce v GALÉRII, Zvolenský zámok, 2017
 • Ratoliesky
 • Dajme spolu gól 2017
 • VIANOČNÁ DEDINA - námestie SNP 2017
 • Lesnícke a drevárske múzeum, výstava - Koledníci idú...
 • 14.12.2017 Vianočníček, noc bez mamy - pečenie vianočného pečiva, slávnostná večera
 • Tvorivé dielne "Vianoce" v MŠ 2017
 • 18.12.2017 Hipoterapia - Farma Gazdáčik 
 • Zimná turistická vychádzka

JANUÁR:

 • Zimná turistická vychádzka
 • 8.1.-12.1.2018 Lyžiarsky výcvik 
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Dajme spolu gól 2018
 • 22.1.2018 Depistáž zameraná na oblasť školskej pripravenosti CPPPaP Zvolen
 • 23.1.2018 Zimná športová olympiáda
 • Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea
 • Návšteva SNG na Zvolenskom zámku - Miešanie farieb s maliarom Bodkom

FEBRUÁR:

 • Zimné korčuľovanie 2018
 • 7.2.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 13.2.2018 Fašiangy - Karnevalová zábava 
 • Zimná turistická vychádzka
 • Dajme spolu gól 2018

MAREC:

 • Mesiac knihy - návšteva knižnice
 • Zimné korčuľovanie 2018
 • Dajme spolu gól 2018
 • Návšteva SNG na Zvolenskom zámku - Farebný svet maliara Bodku - Pozor, obraz!
 • Tvorivé dielne - JAR, VEĽKÁ NOC 
 • Návšteva ZÁKLADNEJ ŠKOLY
 • Plavecký výcvik, hotel Tenis 2018
 • Jarná turistická vychádzka
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 28.3. Deň učiteľov
 • Fotografovanie detí
 • Vynášanie Moreny a vítanie jari na školskej záhrade s ľudovým pásmom spevu a tanca
 • Literárna prehliadka v prednese poézie a prózy detí zo Zvolenských MŠ

APRÍL:

 • Otvorené hodiny pre rodičov vo všetkých triedach
 • Bezplatné skríningové vyšetrenie okuliarových chýb u detí v MŠ
 • Stretnutie rodičov s p.uč. ZŠ, psychológom, logopédom pred zápisom do školy
 • Hipoterapia – Farma Gazdáčik
 • Výlet do Hvezdárne a Planetária v Žiari nad Hronom
 • Čížiček, čížiček - nesúťažná prehliadka detí MŠ v speve ľudových piesní 
 • Jarná turistická branná vychádzka

MÁJ:

 • Vystúpenia ku DŇU MATIEK
 • Jarná turistická vychádzka
 • 14.5. - 18.5.2018 Škola v prírode - Krpáčovo
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Skákacie atrakcie 
 • Tajomstvá mesta Zvolen - vedomostná súťaž

JÚN:

 •  1.6. Medzinárodný deň detí
 • Futbal to je hra - námestie Zvolen
 • Exkurzia na letisko Sliač
 • Zveropark
 • Letná športová olympiáda
 • Evička nám ochorela - zdravotná súťaž
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Ambulancia ORL
 • Záhradná párty na školskom dvore 
 • Letná turistická vychádzka
 • Rozlúčka predškolákov IV. trieda
 • Rozlúčka predškolákov V. trieda
 •