Materska skola L.FulluSEPTEMBER:

 • Cvičenie vo FITNESS PARKU - Lanice
 • Kolobežková súťaž detí
 • 26.9.2017 Divadelné predstavenie - Malí huncúti
 • 28.9.2017 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Cvičme pre radosť - cvičenie detí z materských škôl na Námestí SNP
 • Jesenná turistická vychádzka

OKTÓBER:

 • 2.10.2017 Logopedická depistáž
 • Safari - detská herňa s množstvom pútavých atrakcií
 • 12 - 13.10.2017 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
 • 28.9. - 5.10.2017 Plavecký výcvik, hotel Tenis, IV. trieda
 • 6.10. - 13.10.2017 Plavecký výcvik, hotel Tenis, V. trieda
 • 18.10.2017 Fotografovanie detí
 • 19.10.2017 Divadelné predstavenie
 • 20.10.2017 Mobilné Planetárium
 • MAČKA 2017 - ozdravné cvičenia zamerané na chrbticu a pohybový aparát
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Do školy s jablkom
 • Jesenná turistická vychádzka

NOVEMBER:

 • 2.11.2017 Beseda s mestským policajtom - dopravná výchova
 • Divadelné predstavenie 
 • Cvičenie - rodičia a deti
 • Šarkaniáda
 • MAČKA 2017 - ozdravné cvičenia zamerané na chrbticu a pohybový aparát
 • Dajme spolu gól 2017
 • 24.11.2017 Koncert - Kamarátka pesnička
 • 30.11.2017 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Jesenná turistická vychádzka

DECEMBER:

 • 7.12.2017 Mikuláš
 • Javor - jarmok tradičných ľudových remesiel na SOŠ DREVÁRSKEJ vo Zvolene
 • Vianoce v GALÉRII, Zvolenský zámok, 2017
 • Ratoliesky
 • Dajme spolu gól 2017
 • VIANOČNÁ DEDINA - námestie SNP 2017
 • Lesnícke a drevárske múzeum, výstava - Koledníci idú...
 • 14.12.2017 Vianočníček, noc bez mamy - pečenie vianočného pečiva, slávnostná večera
 • Tvorivé dielne "Vianoce" v MŠ 2017
 • 18.12.2017 Hipoterapia - Farma Gazdáčik 
 • Zimná turistická vychádzka

JANUÁR:

 • Zimná turistická vychádzka
 • 8.1.-12.1.2018 Lyžiarsky výcvik 
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Dajme spolu gól 2018
 • 22.1.2018 Depistáž zameraná na oblasť školskej pripravenosti CPPPaP Zvolen
 • 23.1.2018 Zimná športová olympiáda
 • Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea
 • Návšteva SNG na Zvolenskom zámku - Miešanie farieb s maliarom Bodkom

FEBRUÁR:

 • Zimné korčuľovanie 2018
 • 7.2.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 13.2.2018 Fašiangy - Karnevalová zábava 
 • Sokoliarka v MŠ 2018
 • Zimná turistická vychádzka
 • Dajme spolu gól 2018

MAREC:

 • Mesiac knihy - návšteva knižnice 2018
 • Zimné korčuľovanie 2018
 • Dajme spolu gól 2018
 • Návšteva zubnej ambulancie 2018
 • Návšteva SNG na Zvolenskom zámku - Farebný svet maliara Bodku 2018
 • Tvorivé dielne - JAR, VEĽKÁ NOC 2018
 • Návšteva ZÁKLADNEJ ŠKOLY 2018
 • Plavecký výcvik, hotel Tenis 2018
 • Jarná turistická vychádzka
 • 12.3.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 12.3.2018 Čítanie  - deti deťom
 • 27.3.2018 Stretnutie rodičov s p.uč. ZŠ, psychológom, logopédom pred zápisom do školy
 • 28.3. Deň učiteľov
 • Vynášanie Moreny a vítanie jari na školskej záhrade s ľudovým pásmom spevu a tanca 2018
 • Literárna prehliadka v prednese poézie a prózy detí zo Zvolenských MŠ 2018

APRÍL:

 • Otvorené hodiny pre rodičov vo všetkých triedach 2018
 • 4.4.2018 Výchovný koncert - Mozart deťom
 • 5.4.2018 Interaktívne divadlo - Rozkýchaný doktor ďateľ
 • 10.4.2018 Čajovňa
 • Čížiček, čížiček - nesúťažná prehliadka detí MŠ v speve ľudových piesní 
 • Dajme spolu gól a maskot Gólik 2018 
 • 24.4.2018 Divadelné predstavenie
 • 25.4.2018 Fotografovanie detí
 • 26.4.2018 Hipoterapia – Farma Gazdáčik
 • Jarná turistická branná vychádzka

MÁJ:

 • Vystúpenia ku DŇU MATIEK 2018
 • Jarná turistická vychádzka
 • 2.5.2018 Výlet do Hvezdárne a Planetária v Žiari nad Hronom
 • 14.5. - 18.5.2018 Škola v prírode - Krpáčovo
 • Dajme spolu gól 2018
 • 22.5.2018 Návšteva ĽUDOVEJ ŠKOLY UMENIA
 • 25.5.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 25.5.2018 Bezplatné skríningové vyšetrenie okuliarových chýb u detí v MŠ
 • 30.5.2018 Skákacie atrakcie 
 • 31.5.2018 Divadelné predstavenie - Guľko Bombuľko
 • Tajomstvá mesta Zvolen - vedomostná súťaž

JÚN:

 •  1.6.2018 Medzinárodný deň detí - zábavné dopoludnie
 • 1.6.2018 Letisko Sliač - MDD
 • 4.6.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 6.6.2018 Evička nám ochorela - zdravotná súťaž
 • 7.6.2018 Letná športová olympiáda
 • Ambulancia ORL
 • 12.6.2018 Výstava exotických zvierat
 • 18.6.2018 Mobilné dopravné ihrisko
 • Letná turistická vychádzka
 • 19.6.2018 Rozlúčka predškolákov V. trieda
 • 21.6.2018 Rozlúčka predškolákov IV. trieda
 • 27.6.2108 Záhradná párty na školskom dvore 
 •  
 •