SEPTEMBER:

 • 14.9.2018 Olympiáda materských škôl na Námestí SNP, Zvolen
 • Rozprávková včelnica 2018
 • Kolobežková súťaž detí 2018
 • 20.9.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 27.9.2018 Cvičme pre radosť - cvičenie detí z materských škôl na Námestí SNP, Zvolen
 • Jesenná turistická vychádzka

OKTÓBER:

 • Safari - detská herňa s množstvom pútavých atrakcií
 • 3.10.2018 Tekvicová párty
 • Lesná pedagogika 2018
 • 12.10.2018 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
 • 16.10.2018 Logopedická depistáž
 • Plavecký výcvik, hotel Tenis 2018, IV. trieda
 • Plavecký výcvik, hotel Tenis 2018, V. trieda
 • Krúžok AJ, každú stredu
 • Divadelné predstavenie
 • 22.10.2018 Program pre seniorov - Dom dôchodcov
 • Dajme spolu gól 2018
 • Keramická dielňa 2018
 • MAČKA 2018 - ozdravné cvičenia zamerané na chrbticu a pohybový aparát
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Do školy s jablkom
 • Jesenná turistická vychádzka

NOVEMBER:

 • Beseda s mestským policajtom - dopravná výchova
 • Cvičenie - rodičia a deti
 • Šarkaniáda
 • MAČKA 2018 - ozdravné cvičenia zamerané na chrbticu a pohybový aparát
 • Dajme spolu gól 2018
 • Divadelné predstavenie - učiteľky deťom 2018
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • 13.11.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • 14.11.2018 Divadelné predstavenie - Pesničkál
 • Jesenná turistická vychádzka
 • 20.11.2018 Mobilné planetárium

DECEMBER:

 • Javor - jarmok tradičných ľudových remesiel na SOŠ DREVÁRSKEJ vo Zvolene
 • 4.12.2018 Fotografovanie detí - zimný motív
 • Dajme spolu gól 2018
 • 5.12.2018 Vianoce v GALÉRII, Zvolenský zámok
 • 6.12.2018 Mikuláš
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • VIANOČNÁ DEDINA - námestie SNP 
 • 7.12.2018 Rozprávka - Šťastné vajce
 • Lesnícke a drevárske múzeum, výstava - Koledníci idú...
 • 11.12.2018 Divadelné predstavenie - Rozprávka z mlyna
 • 12.12.2018 Hipoterapia - Farma Gazdáčik 
 • 13.12.2018 Vianočníček, noc bez mamy - pečenie vianočného pečiva, slávnostná večera
 • Ratoliesky 2018
 • Vianočné besiedky a tvorivé dielne "Vianoce" v MŠ 2018
 • Zimná turistická vychádzka

JANUÁR:

 • Zimná turistická vychádzka
 • 7.1. - 11.1.2019 Lyžiarsky výcvik
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Dajme spolu gól 2019
 • Depistáž zameraná na oblasť školskej pripravenosti CPPPaP Zvolen
 • Zimná športová olympiáda
 • Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • Návšteva SNG na Zvolenskom zámku - Miešanie farieb s maliarom Bodkom

FEBRUÁR:

 • Zimné korčuľovanie 
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Fašiangy - Karnevalová zábava 
 • Sokoliarka v MŠ 
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • Zimná turistická vychádzka
 • Dajme spolu gól 2019

MAREC:

 • Mesiac knihy - návšteva knižnice 
 • Zimné korčuľovanie 
 • Dajme spolu gól 2019
 • Návšteva zubnej ambulancie 
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • Návšteva SNG na Zvolenskom zámku - Farebný svet maliara Bodku 
 • Tvorivé dielne - JAR, VEĽKÁ NOC 
 • Návšteva ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
 • Plavecký výcvik, hotel Tenis 
 • Jarná turistická vychádzka
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Čítanie  - deti deťom
 • Stretnutie rodičov s p.uč. ZŠ, psychológom, logopédom pred zápisom do školy
 • 28.3. Deň učiteľov
 • Vynášanie Moreny a vítanie jari na školskej záhrade s ľudovým pásmom spevu a tanca 
 • Literárna prehliadka v prednese poézie a prózy detí zo Zvolenských MŠ 

APRÍL:

 • Otvorené hodiny pre rodičov vo všetkých triedach 
 • Čajovňa
 • Čížiček, čížiček - nesúťažná prehliadka detí MŠ v speve ľudových piesní 
 • Divadelné predstavenie
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • Fotografovanie detí
 • Hipoterapia – Farma Gazdáčik
 • Jarná turistická branná vychádzka

MÁJ:

 • Vystúpenia ku DŇU MATIEK 
 • Jarná turistická vychádzka
 • Výlet do Hvezdárne a Planetária v Žiari nad Hronom
 • Škola v prírode - Krpáčovo
 • Dajme spolu gól 
 • Návšteva ĽUDOVEJ ŠKOLY UMENIA
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Bezplatné skríningové vyšetrenie okuliarových chýb u detí v MŠ
 • Skákacie atrakcie 
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • Tajomstvá mesta Zvolen - vedomostná súťaž

JÚN:

 •  1.6. Medzinárodný deň detí - zábavné dopoludnie
 • Letisko Sliač - MDD
 • Hipoterapia - Farma Gazdáčik
 • Evička nám ochorela - zdravotná súťaž
 • Letná športová olympiáda
 • Ambulancia ORL
 • ​Krúžok AJ, každú stredu
 • Výstava exotických zvierat
 • Mobilné dopravné ihrisko
 • Letná turistická vychádzka
 • Rozlúčka predškolákov IV. trieda
 • Rozlúčka predškolákov V. trieda
 • Záhradná párty na školskom dvore 
 •  
 •