Dôležitým prvkom k zvýšenej kvalite a efektivite predškolskej výchovy a vzdelávania, k zvýšeniu kvality riadenia celého chodu materskej školy, vrátane vyhodnocovania výsledkov je Školský vzdelávací program „C E S T I Č K A“. Tento program je pilierovým dokumentom materskej školy, ktorý je jedinečný svojim obsahom a formou i spôsobom spracovania. V ňom deklarujeme svoju identitu, hodnotovú orientáciu – filozofiu, stratégiu, metodické priority svojej práce. Školský vzdelávací program je obohatený o vlastnú profiláciu materskej školy, na ktorú sa v rámci edukačného procesu zameriame nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu.

 

C E S T I Č K A“ je názov nášho školského vzdelávacieho programu. Vždy má určitý cieľ a ukazuje smer. Sú na nej rôzne prekážky, ktoré musíme zdolať, prežiť radosti z úspechu, i sklamanie z neúspechu, ale vždy sa na nej niečo nové naučíme, získame skúsenosti, dospejeme k poznaniu.

„ Najkrajší spôsob ako sa niečo naučiť je – objaviť to“

G. Polya

 

C E S T I Č K A detstvom je krásna. Je krásna vtedy, keď je pri objavovaní nepoznaného sveta naplnená láskou, vedie k poznávaniu – nielen seba samého, ale aj života ľudí, krás prírody, kultúry národa. Je bezstarostná a radostná najmä preto, že sú na nej aj zastávky oddychu, kedy dieťa môže vyjadriť to čo cíti, objaviť svoj talent, prejaviť vlastnú fantáziu a predstavivosť v tvorivých nápadoch. Je krásna aj preto, že keď sa dieťa iba „hrá“ je schopné ukázať všetko to čo dokáže. A dokáže toho vo svojom veku naozaj veľmi veľa!

 

 Obsahové celky a témy v Školskom vzdelávacom programe C E S T I Č K A

 

IX. Malý škôlkár

 • Ja a moji kamaráti                             
 • Kto sa o nás stará
 • Kadiaľ vedie cestička
 • Môj deň
 • Moje telo

X. Farebná jeseň

 • Jeseň pani bohatá                     
 • Plody jesene
 • Stromy, kríky a ich plody
 • Žijeme zdravo
 • Farebný svet

XI. Zima klope na dvere

 

                            

 • Počasie
 • Prírodné javy
 • Život v lese
 • Na farme
 • Bezpečne na ceste

XII. Čarovné Vianoce

 • Mikuláš                   
 • Zima, zimička
 • Od Ondreja do Vianoc
 • Kúzlo Vianoc

I. Biela zima kraľuje

 • Zvieratká v zime           
 • Zimné radovánky
 • V kráľovstve snehu a ľadu
 • Prírodné nebezpečenstvá

II. Čas radosti, veselosti

 • Fašiangy, Turíce               
 • Krásy ľudového umenia
 • Svet zábavy
 • Cesta do histórie

III. Poslovia jari

 • Príroda sa prebúdza
 • Jarné kvety
 • Domáce zvieratá a ich mláďatá
 • Sviatky jari - Morena, Veľká noc
 • Z rozprávky do rozprávky

IV. Príroda a jej tajomstvá

 • Lesné prechádzky                  
 • Kolobeh vody v prírode
 • S kým sa tráva hráva - hmyz
 • Vtáci na jar
 • Život okolo vodných tokov

V. Krásne je na svete

 • Tajomný vesmír                                  
 • Naša modrá planéta
 • Cestujeme po Slovensku
 • Zvolen - moje rodné mesto
 • Moja rodina, môj domov

VI. Voňavé leto

 • Premeny roka       
 • Svet okolo nás
 • Neživá príroda
 • Exotické zvieratá