Pedagogickí zamestnanci:

 • p. riad. Mgr. Axmannová Tatiana
 • p. uč. Danišová Jana
 • p. uč. Mgr. Drobová Milena
 • p. uč. Gajdošíková Daniela
 • p. uč. Gondášová Jana
 • p. uč. Gregušová Ľuboslava
 • p. uč. Husárová Blažena
 • p. uč. Mgr. Lihocká Mária
 • p. uč. Mazúchová Jana
 • p. uč. Mgr. Mészárosová Anna
 • p. uč. Mičincová Mária
 • p. uč. Mgr. Morongová Katarína
 • p. uč. Mgr. Pašková Karin
 •  

Nepedagogickí zamestnanci:

vedúca stravovne : Spodniaková Anna

hospodárka : Tóthová Andrea

kuchyňa :

 • Murgašová Drahomíra
 • Molnárová Mária
 • Mikulčíková Mária

upratovačky :

 • Hermanová Katarína
 • Kopperová Renáta
 • Mahdalová Lucia

práčka :

Gregáňová Iveta