Oznamujeme!

Karneval, ktorý sa mal konať dňa 27.02.2019 sa prekladá na 28. MÁJ 2019, kvôli chrípkovej epidémii. 

 

 

Plánujete dovolenky?

Riaditeľka Materskej školy Vám oznamuje, že cez letné prázdniny budeme mať Materskú školu zatvorenú od:

01.07.2019 - 02.08.2019

Otvoríme o 6.00 hod. dňa 05.08.2019.

Kto má problém riešiť si dieťa počas tohto obdobia,

treba prísť osobne alebo telefonicky nahlásiť riaditeľke Materskej školy,

najneskôr do 10.06.2019 a záväzne zapísať dieťa na náhradnú

MŠ Malinovského od 01.07.2019 - 19.07.2019.